Δημοσιεύθηκε στην e twinning,Erasmus,Μελέτη του περιβάλλοντος

Τα απειλούμενα είδη ζώων στην Ελλάδα

Στα πλαίσια του προγράμματος: «Eco-us suport» ασχοληθήκαμε με τα απειλούμενα είδη ζώων στην Ελλάδα.

Συντάκτης:

Παίζω και μαθαίνω...