Δημοσιεύθηκε στην Erasmus

Τα λογότυπά μας

Τα λογότυπα για το πρόγραμμα ERASMUS+: «Ψηφιακή Κοινωνία» είναι έτοιμα για να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό και να διαλεχτούν τα 5 καλύτερα. Αυτά μαζί με τα 5 καλύτερα της χώρας που συνεργαζόμαστε, της Πολωνίας, θα ψηφιστούν από τα παιδιά και θα κερδίσει το λογότυπο με τις περισσότερες ψήφους.

Τα αποτελέσματα:

Τα 5 λογότυπα των παιδιών από την Πολωνία

Τα 5 λογότυπα των παιδιών από την Ελλάδα

Τα 10 λογότυπα θα τεθούν σε ψηφοφορία, η οποία θα διαρκέσει ως τις 31 Οκτωβρίου.

Συντάκτης:

Παίζω και μαθαίνω...